SAMEN WAKEN OVER ONZE RECHTEN EN VRIJHEDEN
ÉN DIE VAN ONZE KINDEREN

VZW Legal Hearts, opgericht op 3 september 2021 door en voor burgers, strekt ertoe zich belangeloos in te zetten voor de bescherming van de mensenrechten zoals geformuleerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Onze missie:

Informatie verstrekken over de eventuele nevenwerkingen van de vaccins tegen (varianten van) het coronavirus en over de gevolgen voor de samenleving op financieel, sociaal en psychologisch vlak.

Keuzevrijheid in verband met de vaccinatie tegen (varianten van) het coronavirus bevorderen.

Als meldpunt concrete schadegevallen en diverse klachten in verband met de vaccinatie tegen (varianten van) het coronavirus verzamelen.

Informatie verzamelen en registreren in verband met alle rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van aan het coronavirus gerelateerde maatregelen.

Concrete meldingen van schadegevallen en/of andere klachten in verband met de vaccinatie tegen (varianten van) het coronavirus screenen zodoende de schadelijders/klagers gericht helpen zoeken naar een oplossing voor hun probleem.

Gezamenlijke acties voorbereiden en coördineren ter bescherming van het algemeen belang.

Het probleem van natuurlijke immuniteit, vaccinatiedwang, vaccinatieschade, vaccinatie van tieners ( en binnenkort wellicht kinderen onder de 12 jaar), het ondoeltreffende en discriminerende CST, etc. openlijk bespreekbaar maken.

Het monitoren van de resultaten van de gevoerde vaccinatiecampagne en andere maatregelen in de strijd tegen het virus en eisen om deze op een volledig transparante én eerlijke manier te communiceren naar de bevolking.

Samengevat: onze missie is om op constructieve wijze in het reine te komen met wat er is gebeurd, te begrijpen waarom, alternatieve wegen te ontdekken en uit te leggen, en te voorkomen dat dergelijke gebeurtenissen zich nog eens voordoen in de toekomst.

U wenst een melding te doen?

U kan melding doen van elke vorm van (indirecte) discriminatie ten gevolge van de maatregelen en/of de vaccinatie’plicht’, of anderzijds van rechtstreeks bewijsbare lichamelijke schade veroorzaakt door het Covid-19-vaccin.

Gelieve een korte beschrijving van uw casus betreft bovengenoemde klachten te mailen naar legalhearts@protonmail.com en dit voorzien van uw naam en telefoonnummer. Een van onze medewerkers zal u contacteren voor verdere opvolging.

Alle weerhouden klachten worden uiterst discreet, na zorgvuldige triage, verwerkt door een juridisch-medisch deskundig team. Onze bedoeling is om de overheid, de media en het publiek te kunnen wijzen op de ernst van deze meldingen.

Daarom wordt samen met de persoon die de klacht gemeld heeft, beslist of het dossier voorgelegd wordt aan een hooggespecialiseerd advocatenteam voor een verdere grondige analyse teneinde zijn/haar rechten te vrijwaren.

Tijdens een eerste gesprek zal er getoetst worden of en hoe zij hun nieuwe cliënt optimaal kunnen dienen. Er wordt nagegaan of hun diensten aansluiten bij zijn/haar behoeften en specifieke situatie. Cliënt komt te weten wat er van hen kan verwacht worden en onder welke voorwaarden.

Legal Hearts VZW verleent geen juridische diensten aan (rechts)personen.

We verzoeken u derhalve ons niet te mailen voor juridisch advies, maar enkel in geval van een van bovenstaande concrete meldingen.

Voor elk juridisch advies, hulp of bijstand in individuele zaken verwijzen wij u graag door naar een advocatenkantoor.

WIL U ONZE MISSIE STEUNEN?

DAT KAN!

 

De VZW Legal Hearts is een non-profit organisatie. Het bestuur en andere medewerkers werken louter en alleen op vrijwilligersbasis.

Uiteraard brengt het opzetten van onze activiteiten kosten met zich mee en om deze reden werd een crowdfunding  opgericht teneinde de juridische en andere bijstand te kunnen blijven financieren.

Uiteraard garanderen we volledige transparantie en duidelijkheid over de verworven donaties en gemaakte uitgaven.

Laatste nieuwtjes, acties, brieven, e.a.

Walter Van Steenbrugge en Bert Anciaux in debat over verplichte vaccinatie

Debat over verplichte vaccinatie in de zorg. De Afspraak op dinsdag 16/11/2021 … Tevens officieel startschot dat burgers zich vanaf nu via de VZW Legal Hearts zullen mengen in het debat! Legal Hearts zal de nodige stappen ondernemen om de rechten van iedere burger te vrijwaren!   Loepzuivere benadering en onderbouwde redenering van advocaat Walter …

Walter Van Steenbrugge en Bert Anciaux in debat over verplichte vaccinatie Lees verder »

Brief naar Minister Frank Vandenbroucke

In navolging van onze brieven naar het Vlaams Parlement, werd er gewerkt aan een communicatie ter attentie van federaal Minister Frank Vandenbroucke om ook hem finaal op de hoogte te brengen van de oprichting en het doel van onze VZW EN uiteraard over de vragen, klachten en bezorgdheden die we van patiënten ontvangen, alsook van …

Brief naar Minister Frank Vandenbroucke Lees verder »

Mail naar leden Vlaams Parlement

Vandaag, maandag 25/10/2021, mailen we tevens het voltallige Vlaams Parlement en lichten ook élke Vlaamse Volksvertegenwoordiger in betreffende het bestaan van onze VZW, haar missie en visie, én over de beide aangetekende brieven naar de ministers Weyts en Beke. Lees HIER de mail.

Brief naar Minister Beke

In aansluiting op de brief naar Ben Weyts, deden we hetzelfde naar Vlaams minister Wouter Beke om ook hem op de hoogte te brengen van de oprichting en het doel van onze VZW EN uiteraard over de discriminerende situaties in de zorgsector ten aanzien van niet-gevaccineerde medewerkers. Zeer binnenkort, in een volgende fase gaan we …

Brief naar Minister Beke Lees verder »

Brief naar Minister Weyts

In navolging van de brief die we opstelden voor de ouders van gediscrimineerde scholieren, werd er gewerkt aan een communicatie t.a.v. Vlaams minister Ben Weyts om hem op de hoogte te brengen van de oprichting en het doel van onze VZW EN uiteraard over de discriminerende situaties in scholen die zich momenteel afspelen ten aanzien …

Brief naar Minister Weyts Lees verder »

Klachten discriminatie scholieren

De discriminatie op scholen waar vele ongeruste ouders voor vreesden, heeft helaas concreet vorm gekregen. Sinds de oprichting ontving onze VZW een aanzienlijk aantal meldingen van discriminatie van niet-gevaccineerde scholieren. Scholen weigeren niet-gevaccineerde scholieren om deel te nemen aan schoolreizen of andere geplande events tijdens het komende schooljaar. Het zijn maar enkele voorbeelden. Voor de …

Klachten discriminatie scholieren Lees verder »

Crowdfunding GoFundMe

De VZW Legal Hearts is een non-profit organisatie. De bestuursleden samen met alle andere medewerkers werken louter en alleen op vrijwilligersbasis. Uiteraard brengt het opzetten van onze activiteiten kosten met zich mee en om deze reden werd een crowdfunding  opgericht teneinde de juridische en andere bijstand te kunnen blijven financieren. We houden eraan volledige transparantie en duidelijkheid …

Crowdfunding GoFundMe Lees verder »

Oprichting VZW Legal Hearts

VZW Legal Hearts, opgericht op 3 september 2021 (zie Belgische Staatsblad 2021-09-08 / 0352543) door en voor burgers, zal een officieel klachtenmeldpunt behartigen waar burgers melding kunnen maken van hun benadeelde situatie. De aanvoer van klachtmeldingen geldt daarbij als een cruciale stap in de opbouw van een rechtszaak tegen het gangbare Coronabeleid. Via dit meldpunt kunnen …

Oprichting VZW Legal Hearts Lees verder »

Contacteer ons

Legal Hearts VZW

Leonardo da Vincilaan 19A bus 8

B-1831 Diegem

Ond.nr. 0773.550.155

BNP BE19 0019 1402 4612