SAMEN WAKEN OVER ONZE RECHTEN EN VRIJHEDEN
ÉN DIE VAN ONZE KINDEREN

VZW Legal Hearts, opgericht op 3 september 2021 door en voor burgers, strekt ertoe zich belangeloos in te zetten voor de bescherming van de mensenrechten zoals geformuleerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Onze missie:

Informatie verstrekken over de eventuele nevenwerkingen van de vaccins tegen (varianten van) het coronavirus en over de gevolgen voor de samenleving op financieel, sociaal en psychologisch vlak.

Keuzevrijheid in verband met de vaccinatie tegen (varianten van) het coronavirus bevorderen.

Als meldpunt concrete schadegevallen en diverse klachten in verband met de vaccinatie tegen (varianten van) het coronavirus verzamelen.

Informatie verzamelen en registreren in verband met alle rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van aan het coronavirus gerelateerde maatregelen.

Concrete meldingen van schadegevallen en/of andere klachten in verband met de vaccinatie tegen (varianten van) het coronavirus screenen zodoende de schadelijders/klagers gericht helpen zoeken naar een oplossing voor hun probleem.

Gezamenlijke acties voorbereiden en coördineren ter bescherming van het algemeen belang.

Het probleem van natuurlijke immuniteit, vaccinatiedwang, vaccinatieschade, vaccinatie van kinderen vanaf 5 jaar, het ondoeltreffende en discriminerende CST, etc. openlijk bespreekbaar maken.

Het monitoren van de resultaten van de gevoerde vaccinatiecampagne en andere maatregelen in de strijd tegen het virus en eisen om deze op een volledig transparante én eerlijke manier te communiceren naar de bevolking.

Samengevat: onze missie is om op constructieve wijze in het reine te komen met wat er is gebeurd, te begrijpen waarom, alternatieve wegen te ontdekken en uit te leggen, en te voorkomen dat dergelijke gebeurtenissen zich nog eens voordoen in de toekomst.

U wenst een melding te doen?

U kan melding doen van elke vorm van (indirecte) discriminatie ten gevolge van de maatregelen en/of de vaccinatie’plicht’, of anderzijds van rechtstreeks bewijsbare lichamelijke schade veroorzaakt door het Covid-19-vaccin.

Gelieve een korte beschrijving van uw casus betreft bovengenoemde klachten te mailen naar legalhearts@protonmail.com en dit voorzien van uw naam en telefoonnummer. Een van onze medewerkers zal u contacteren voor verdere opvolging.

Alle weerhouden klachten worden uiterst discreet, na zorgvuldige triage, verwerkt door een juridisch-medisch deskundig team. Onze bedoeling is om de overheid, de media en het publiek te kunnen wijzen op de ernst van deze meldingen.

Daarom wordt samen met de persoon die de klacht gemeld heeft, beslist of het dossier voorgelegd wordt aan een hooggespecialiseerd advocatenteam voor een verdere grondige analyse teneinde zijn/haar rechten te vrijwaren.

Tijdens een eerste gesprek zal er getoetst worden of en hoe zij hun nieuwe cliënt optimaal kunnen dienen. Er wordt nagegaan of hun diensten aansluiten bij zijn/haar behoeften en specifieke situatie. Cliënt komt te weten wat er van hen kan verwacht worden en onder welke voorwaarden.

Legal Hearts VZW verleent geen juridische diensten aan (rechts)personen.

We verzoeken u derhalve ons niet te mailen voor juridisch advies, maar enkel in geval van een van bovenstaande concrete meldingen.

Voor elk juridisch advies, hulp of bijstand in individuele zaken verwijzen wij u graag door naar een advocatenkantoor.

Laatste nieuwtjes, acties, brieven, e.a.

Artikel Medi-Sfeer: Neemt Sciensano samen met regering loopje met wet openbaarheid van bestuur?

Legal Hearts, een vzw van burgers met een medische of juridische achtergrond, vroeg Sciensano onlangs om inzage te krijgen in de cijfers die gebruikt worden als basis voor het huidige coronabeleid, maar kreeg van directeur Christian Leonard (foto) nul op het rekest. De argumentatie van de directeur is een aanfluiting van de wet openbaarheid van bestuur. Lees hier het artikel.

Artikel Doorbraak: De Croo benoemt alsnog nieuwe commisie bestuursdocumenten

De federale regering benoemt dan toch nieuwe leden van de Commissie Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB). Vorige week las u bij Doorbraak nog hoe het uitblijven van die benoeming ertoe leidde dat de vzw Legal Hearts geen advies kon vragen aan de CTB over het uitblijven van antwoorden op hun coronavragen aan Sciensano. Lees hier het artikel.

Persbericht: Directeur Sciensano veegt de vloer aan met wetgeving openbaarheid van bestuur

Na heel wat persberichten en mails richting de journalisten en media, verscheen deze week een artikel in Doorbraak (zie link) over de vraag van Legal Hearts aan Sciensano om inzage te krijgen in de cijfers die gebruikt worden als basis voor het huidige coronabeleid. Puik werk van de journalist die ook de moeite nam om een reactie te vragen aan Professor Frankie Schram, voormalig secretaris van de Commissie voor toegang tot bestuursdocumenten en Christian Leonard, …

Persbericht: Directeur Sciensano veegt de vloer aan met wetgeving openbaarheid van bestuur Lees verder »

Persbericht “Legal Hearts vecht quarantaineregels aan voor Raad van State”

Legal Hearts vzw heeft vrijdag een verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) ingediend bij de Raad van State, tegen de gewijzigde quarantaineregels. Sinds 10 januari van dit jaar moeten gevaccineerden na een hoogrisicocontact (HRC) niet meer in quarantaine. Voor niet- of deels1 gevaccineerden blijft een quarantaine van 10 dagen wel verplicht, en dit vanaf 12 jaar2. Opnieuw voert de Vlaamse overheid regels in waarbij niet (volledig) gevaccineerden manifest gediscrimineerd worden. Lees hier het …

Persbericht “Legal Hearts vecht quarantaineregels aan voor Raad van State” Lees verder »

Artikel Doorbraak: Sciensano geeft geen extra gegevens vrij: ‘We zitten op ons tandvlees’

De vzw Legal Hearts probeert al geruime tijd bij Sciensano gedetailleerde gegevens over de aard van de coronapandemie te verkrijgen. Zonder gevolg. Openbaarheid van bestuur blijft voorlopig zonder betekenis. Sterker nog: de regering heeft in 2021 nagelaten om de bevoegde adviescommissie te herbenoemen. Al verstopt Sciensano zich daar niet achter. ‘We zitten gewoonweg op ons tandvlees. Dit is geen kwade wil’, zegt directeur Christian Léonard. Lees hier het artikel.

Brief naar Eerste Minister De Croo

Naar aanleiding van ons persbericht van vorige week, welk we ook gestuurd hebben naar de voltallige regering, kregen we een antwoord van onze Eerste Minister. Het antwoord dat wij van zijn beleidscel hebben mogen ontvangen op 7 februari 2022 heeft ons enigszins verbaasd in zijn omvang en inhoud... er wordt eenvoudig verwezen naar een link van Sciensano (https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-wetenschappelijke-informatie-rag). Verwijzen naar een website is manifest onvoldoende, dus hebben we onze Eerste Minister persoonlijk aangeschreven. U kan …

Brief naar Eerste Minister De Croo Lees verder »

Persbericht: “Wanneer ook de waakhond een slaappil krijgt…”

Op 17 november 2021 schreef Legal Hearts vzw zowel Sciensano als de Minister van Volksgezondheid aan om meer duiding inzake de cijfers. Het bleef echter volkomen stil, waarna de Commissie Openbaarheid van Bestuur werd aangeschreven om dit aan de kaak te stellen. Midden januari 2022 werd ons echter meegedeeld dat de Commissie met ingang van 1 september 2021 buiten werking werd gesteld omdat het mandaat van haar leden in de loop van juni 2021 is …

Persbericht: “Wanneer ook de waakhond een slaappil krijgt…” Lees verder »

Online petitie “Gezondheidszorgbeoefenaars, van helden naar verstotenen”

Legal Hearts vzw heeft vandaag een petitie online gezet en roept de gezondheidszorgbeoefenaars massaal op deze te ondertekenen. Met deze petitie willen wij als VZW de politieke wereld en beleidsmakers onder druk zetten om niet over te gaan tot het invoeren van een algemene vaccinatie-verplichting in de zorg. Hier kan u de petitie in PDF downloaden. Het ontwerp van wet, waarover de Raad van State - om volgens Legal Hearts verkeerde redenen - positief heeft …

Online petitie “Gezondheidszorgbeoefenaars, van helden naar verstotenen” Lees verder »

Brief vaccinatie 6-11-jarigen

De laatste dagen kregen wij veel vragen met betrekking tot vaccinatie bij 6-11 jarigen. Wij hebben dit als VZW nader bekeken en hebben geprobeerd dit voor jullie samen te vatten. Hieronder kan je de conclusie vinden op basis van informatie die beschikbaar was op 5 januari 2022. Elk kind tussen 6 en 11 jaar zal een individuele uitnodiging krijgen. Voor zover we weten zal dit enkel toekomen op het domicilieadres van het kind. De vaccinatie …

Brief vaccinatie 6-11-jarigen Lees verder »

Strijdplan versus verplichte vaccinatie in de zorgsector

Verplichte vaccinatie in de zorgsector? Het is menens voor VZW Legal Hearts! Sinds drie maanden is VZW Legal Hearts bezig met het aanschrijven van verschillende ministers en van Sciensano. Tot op heden kregen wij enkel van het kabinet van Ben Weyts, Vlaams ministers van Onderwijs, een standaard reactie. Van de anderen, geen reactie. Nul. Daarentegen werd onze mailbox de afgelopen weken overspoeld met mails van ongeruste burgers. Mensen zoals jij en ik. Die in deze …

Strijdplan versus verplichte vaccinatie in de zorgsector Lees verder »

Contacteer ons

Legal Hearts VZW

Leonardo da Vincilaan 19A bus 8

B-1831 Diegem

Ond.nr. 0773.550.155

BNP BE19 0019 1402 4612

Scroll naar boven