Online petitie “Gezondheidszorgbeoefenaars, van helden naar verstotenen”

Legal Hearts vzw heeft vandaag een petitie online gezet en roept de gezondheidszorgbeoefenaars massaal op deze te ondertekenen.

Met deze petitie willen wij als VZW de politieke wereld en beleidsmakers onder druk zetten om niet over te gaan tot het invoeren van een algemene vaccinatie-verplichting in de zorg.

Hier kan u de petitie in PDF downloaden.

Het ontwerp van wet, waarover de Raad van State – om volgens Legal Hearts verkeerde redenen – positief heeft geadviseerd, wordt deze week in het Parlement besproken en gestemd.

Als de wet goedgekeurd zou worden, dan wordt een verplichting tot vaccinatie ingevoerd voor zowel het verplegende personeel en de artsen in ziekenhuizen en rust- en verzorgingsinstellingen, maar ook voor de tandartsen, psychologen, psychiaters, osteopaten, kinesisten en apothekers, en dit zowel voor mensen in dienstverband alsook voor alle zelfstandigen.

Wie niet gevaccineerd is uiterlijk 1 april 2022 dreigt dan te worden ontslagen en zo zullen er minstens 2500 jobs verdwijnen in een sector die vandaag al een chronisch tekort aan personeel heeft.

In onze petitie wordt haarfijn uitgelegd wat de impact van de verplichte vaccinatie voor de gezondheidszorg zal zijn.

Het komt er op neer dat de vaccinatieverplichting zal zorgen dat veel meer zorgpersoneel verloren gaat dan dat er “gewonnen” kan worden.

Indien we de massaal ondertekende petitie eerstdaags kunnen overmaken aan het Parlement zijn we ervan overtuigd dat we mee zullen kunnen wegen op het debat en erin kunnen slagen deze wet niet te doen goedkeuren.

Als VZW roepen wij dan ook massaal op aan alle mensen die werken in “de zorg” in de ruime zin van het woord – als werknemer of als zelfstandige – om deze petitie te ondertekenen en om zo onze beleidsmakers en volksvertegenwoordigers tegen een vaccinatie verplichting in de zorg te laten stemmen. 

Scroll naar boven