Persbericht “Legal Hearts vecht quarantaineregels aan voor Raad van State”

Legal Hearts vzw heeft vrijdag een verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) ingediend bij de Raad van State, tegen de gewijzigde quarantaineregels.

Sinds 10 januari van dit jaar moeten gevaccineerden na een hoogrisicocontact (HRC) niet meer in quarantaine. Voor niet- of deels1 gevaccineerden blijft een quarantaine van 10 dagen wel verplicht, en dit vanaf 12 jaar2.

Opnieuw voert de Vlaamse overheid regels in waarbij niet (volledig) gevaccineerden manifest gediscrimineerd worden.

Lees hier het persbericht.