Brief naar Minister Frank Vandenbroucke

In navolging van onze brieven naar het Vlaams Parlement, werd er gewerkt aan een communicatie ter attentie van federaal Minister Frank Vandenbroucke om ook hem finaal op de hoogte te brengen van de oprichting en het doel van onze VZW EN uiteraard over de vragen, klachten en bezorgdheden die we van patiënten ontvangen, alsook van werknemers uit de zorgsector. We hebben de Minister een aantal prangende vaststellingen voorgelegd, die wij van onze kant, stevig wetenschappelijk onderbouwd hebben. Hier willen wij het standpunt van het Ministerie van Volksgezondheid kennen en hun wetenschappelijke basis op dewelke het beleid verder gevoerd wordt. Tevens vragen wij om verantwoording over de genomen maatregelen na het laatste overlegcomité.

We kijken alvast uit naar zijn antwoord binnen de 15 dagen.

U kan de brief hier lezen..

Scroll naar boven