Oprichting VZW Legal Hearts

VZW Legal Hearts, opgericht op 3 september 2021 (zie Belgische Staatsblad 2021-09-08 / 0352543) door en voor burgers, zal een officieel klachtenmeldpunt behartigen waar burgers melding kunnen maken van hun benadeelde situatie.

De aanvoer van klachtmeldingen geldt daarbij als een cruciale stap in de opbouw van een rechtszaak tegen het gangbare Coronabeleid.

Via dit meldpunt kunnen reële situaties van Belgische burgers gemeld worden die illustratief zijn enerzijds voor een vorm van (indirecte) discriminatie ten gevolge van de maatregelen en de vaccinatieplicht, en anderzijds voor de rechtstreeks bewijsbare lichamelijke schade veroorzaakt door het Covid-19-vaccin. De klachten kunnen m.a.w. van elke burger komen, in een werkende of niet-werkende positie.

Alle weerhouden klachtendossiers worden uiterst discreet, zorgvuldig getrieerd en verwerkt door een juridisch-medisch deskundig team.

Scroll naar boven